„Inwestuj w siebie

lub w nieruchomość.”

- Warren Buffet

O nas


Jednym z podstawowych atutów naszej firmy jest partnerskie podejście do Klientów. Szanujemy ich czas i pieniądze. Na bieżąco dostarczamy im rozwiązań szerokiego spectrum zagadnień prawno – ekonomicznych na rynku nieruchomości i wierzytelności łącząc to z dużą mobilnością i niekonwencjonalnymi metodami działań wspieranych doświadczeniem i praktyką.

W dobie postępujących zmian na globalnym rynku wychodzimy naprzeciw nowym trendom. Sytuacja ta dopinguje nas do wytężonej pracy i nowoczesnego myślenia koncepcyjnego. Wieloletnie doświadczenie połączone ze stałym naciskiem na podnoszenie kwalifikacji ekspertów oraz zwiększanie jakości oferowanych usług procentują.

Nieruchomości

Realizujemy dla Klientów usługi z szerokiego spektrum handlu i pośrednictwa na rynku nieruchomości. Operujemy na rynku pierwotnym i wtórnym oferując dla Klientów interdyscyplinarne projekty ekonomiczno - prawne mające za przedmiot różnego typu nieruchomości.

Przedsiębiorstwa

Spółka Royal Property Poland oferuje usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz dokonuje analiz prawno – ekonomicznych związanych z przygotowaniem transakcjami kupna przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Wierzytelność

Współpracujemy z sektorem bankowości oraz podmiotami w branży windykacyjnej w zakresie kupna, sprzedaży i dochodzenia wierzytelności, w szczególności zabezpieczonych hipotecznie. Oferujemy dla Klientów złożone instrumenty finansowe umożliwiające inwestowanie w sektorze wierzytelności.